Målare Stockholm logotyp

Målare Stockholm

Vad drömmer du om att få fixat? | 08-121 464 00

Vitputsa tegelhus – så går det till

Har du ett tegelhus så har du också ett hus som kräver minimalt med underhåll. Till skillnad mot exempelvis ett trähus så kommer du att slippa måla om, byta ut spruckna plankor och allt annat som kommer på köpet. Det ger dig mindre huvudbry.

Men, tegel kan också kännas ganska trist rent estetiskt. Det kan emellertid ändras genom att du väljer att vitputsa fasaden. Detta ska vi titta närmare på här.

Vill du särskilja ditt hus, addera lite personlighet och skapa en mer inbjudande estetik så är puts definitivt något att överväga. Att putsa en fasad kan verkligen gör skillnad - och det handlar heller inte om något omöjligt projekt att genomföra på egen hand. Man bör emellertid vara medveten om att projektet tar mycket tid i anspråk och att framförallt förarbetet är både krävande och viktigt för det färdiga resultatet. Det är viktigt att vara medveten om detta. Tyvärr ser man ofta - som vid många andra olika renoveringsprojekt - att det är lätt att köra igång, men betydligt svårare att slutföra.

Ska du vitputsa ditt tegelhus på egen hand så måste du också ha den tid som projektet kräver. Om inte - ja, då finns det professionell hjälp att tillgå och där du kan använda ditt Rot-avdrag för att få till stånd ett förmånligare pris. Det innebär att du kan dra av 30% av den totala kostnaden för arbetet. Det är värt att överväga!

Putsat tegel - hållbart och vackert

Ser man till fördelarna med att putsa tegel så handlar det om en lång hållbarhet och en överlägsen estetik. Man ska veta att puts ger en något kortare hållbarhet än vad tegel i sig gör - exempelvis frostsprängningar kan medföra sprickor som kräver reparationer - och att underhållet kan öka. Men, på det stora hela och med ett gediget grundarbete så kan man se ett hållbart resultat så långt som 40 år framåt i tiden.

Gällande grundarbetet så är detta, som sagt, nyckeln och det rä där den stora arbetsinsatsen ska sättas in. Tillsammans med en annan faktor i form av väder och temperatur så spelar grundarbetet en avgörande roll. Gällande väder och temperatur så ska termometern aldrig visa under fem grader vid detta projekt. Sommaren är således den årstid du ska sikta på - men samtidigt så ska det heller inte vara vare sig för torrt eller för regnigt. Välj datum med tungan rätt i mun och med väderprognoser som utgångspunkt!

Grund- och förarbetet kan sedan delas in i tre steg och som följer:

  • Tvätta fasaden. All smuts och alla eventuellt lösa delar ska bort.

  • Laga alla sprickor, skador och håligheter.

  • Vattna fasaden. Detta är viktigt då en alltför snabb torkning av putsen kan leda till kraftiga sprickbildningar. Förvattna alltid!

Givet husets storlek och form så kommer du att behöva hjälpmedel. Du ska definitivt använda en ställning då en sådan inte enbart erbjuder dig en ökad säkerhet utan också ger dig ett avsevärt mycket effektivare jobb. Att stå vid en stege kommer att ge dig en massa bekymmer och det kommer att göra att du snabbt tröttnar. Se till att hyra en ställning redan på ett tidigt stadium.

Då det sedan är dags för att putsa teglet så finns två alternativ. Det ena är att slamma och det innebär att du adderar en tunn hinna av puts - där teglet fortfarande kommer att synas igenom - och där du sedan avfärgar fasaden. Det senare innebär att du målar. Det är det billigare alternativet, men detta utan att det på något sätt gör avkall på estetik och skönhet.

Det andra alternativet kräver mer jobb. Du ska först slätputsa fasaden och därefter så ska en glasväv fästas över denna. Detta fungerar som en slags armering. Därefter så lägger du antingen på mer puts eller också så målar du väven. Fördelen med den här varianten är att den ger en ökad stabilitet och därigenom också en längre hållbarhet. Men, som sagt: det är också det alternativ som tar mest tid i anspråk.


Liknande artiklar

Renovera balkongdörr – tips & råd

Tejpa innan målning - Så får du till perfekta kanter

Pinnstolen - en riktig klassiker

Vi är experter på måleri och relaterade byggtjänster!14 Sep 2021