Målare Stockholm logotyp

Målare Stockholm

Vad drömmer du om att få fixat? | 08-121 464 00

Nanofärg - Det senaste inom färg för fasaden

Nanotekniken har inneburit många förändringar inom materialframställning under det senaste årtiondet. Genom möjligheten att påverka ett material ända ner på atom- och molekylnivå kan man ge det egenskaper man tidigare bara kunnat drömma om. Forskningen inom nanoteknik har ur ett historiskt perspektiv bara precis börjat, och mycket återstår att upptäcka. Ett område där nanoteknik använts i några år och där stora framsteg gjorts, är färg. Det är i mångt och mycket svensk forskning och produktutveckling som ligger bakom dessa framsteg.

”Hemligheten är att man med nanoteknikens hjälp har lyckats skapa en färg som är extremt avvisande mot fukt, smuts och andra partiklar”

Med nanoteknikens hjälp har flera färgföretag i samarbete med bland annat svenska forskare lyckats framställa det som de marknadsför som självrengörande färg. Hemligheten är att man med nanoteknikens hjälp har lyckats skapa en färg som är extremt avvisande mot fukt, smuts och andra partiklar. Hållbarheten hos de så kallade självrengörande färgerna sägs vara många år längre än konkurrerande färgtyper på marknaden. Nanofärgen kombinerar de bästa egenskaperna hos både akrylfärg och silikatfärg i fråga om smidighet och motståndskraft.

Flexibel och samtidigt hård som sten

Nanofärger kan användas på både träfasader och putsade fasader, och på i stort sett vilket underlag som helst utom slamfärger. Det bildar en yta som samtidigt kan röra sig men ändå lyckas vara hård som flinta. Med nanofärg målar man två eller tre lager som samverkar på ett unikt sätt. Ingen grundfärg behövs. Det första lagret tränger in i fasaden och gör att färgen fäster som berget. Därefter stryks ett mellanlager på, som blir mjukt och smidigt. Med det sista lagret färg skapas en yta som är hård som sten. Ytan är helt klibbfri och alger, sporer och smuts har mycket svårt att få fäste. Fukt som hamnar på ytan tränger inte in i färgen utan fördelas jämnt över hela fasaden och torkar bort snabbt.

hus med vit fasad

Fasadfärg med betydligt längre hållbarhet

Till skillnad från plastfärger, som bildar en sammanhängande film på fasaden, är nanofärgen genom sin uppbyggnad betydligt mindre sårbar. Det gör att den håller många år längre än annan fasadfärg. Priset är högre, men kan ställas mot den längre hållbarhetstiden. Under tiden får man också en betydligt renare och snyggare fasad. Självrengörande färg innehåller nämligen också titandioxid som bryter ner den lilla mängd smuts som ändå får fäste

Hälso- och miljöaspekter

På senare år har forskare, läkare och miljöorganisationer uppmärksammat de eventuellt skadliga effekter som nanomaterial kan ha både på människors hälsa och på miljön. Sanningen är att ingen vet säkert hur nanopartiklar påverkar omgivningen, Små nanopartiklar har alltid funnits i vår omgivning, bland annat i guld- och silversmycken, avgaser från bilar och i keramiska material. Partiklarna är så små att de svävar runt obehindrat i luften och tar sig igenom fysiska barriärer som skulle vara omöjliga för större föremål att tränga in i.

Nanofärger betraktas därför som mycket bra ur hållbarhetssynpunkt - det är helt enkelt en väldigt bra fasadfärg – men samtidigt rekommenderas den inte ur miljösynpunkt. Den innehåller många ämnen som gör att den absolut inte kan miljöklassas. Detta har gjort att nanofärger inte inneburit den revolution för färgmarknaden som den spåddes bli för några år sedan, miljömedvetenheten är stor bland svenska konsumenter. Men forskningen pågår ännu, och ju mer vi lär oss om nanotekniken och dess positiva och negativa egenskaper, desto bättre och säkrare kommer tillämpningen att bli. Ingen tvivlar idag på att nanotekniken kommer att revolutionera vår vardag under de närmaste årtiondena.

Andra artiklar om måleri

Så målar du innertak

Guide till att måla trägolv

Så spacklar du som ett proffs

Måste man stänga av strömmen innan man målar?

 

 

Vi är experter på måleri och relaterade byggtjänster!16 Jun 2018