Målare Stockholm logotyp

Målare Stockholm

Vad drömmer du om att få fixat? | 08-121 464 00

Stänga av strömmen innan målning - Behövs det?

För att få ett så bra resultat som möjligt när man målar att rum är det viktigt att tänka på detaljerna. Detta innefattar både att tejpa med maskeringstejp runt alla lister, samt att avlägsna täcklocken från eluttag och strömbrytare. Många väljer att i stället sätta maskeringstejp runt eluttag och strömbrytare, men resultatet blir tyvärr inte lika bra. Det är oerhört viktigt att du bryter strömmen innan du avlägsnar ett täcklock från ett eluttag eller strömbrytare.

”Är man lite slarvig och oförsiktig med el kanske man klarar sig en, två, tre gånger, men på den fjärde får man en rejäl stöt”

Elolyckor är den vanligaste anledningen till olycks- och dödsfall i svenska hem. Mycket beror det på bristande respekt för el. Är man lite slarvig och oförsiktig med el kanske man klarar sig en, två, tre gånger, men på den fjärde får man en rejäl stöt som i värsta fall går in i kroppen utan att kunna ta vägen någonstans, till exempel om man står på en stege. Går strömmen genom hjärtat finns stor risk att man inte överlever. Därför ska du alltid bryta strömmen i ett rum där du tänkt avlägsna strömbrytare och eluttag.

Hur bryter man strömmen i ett rum?

Det räcker att bryta strömmen i det rum du ska måla i. Ofta tar ju målningen ett tag, och man vill antagligen inte vara utan ström i hela lägenheten. I din hall sitter en elcentral med säkringar, eller proppar, för lägenhetens eller husets olika delar. En av dessa säkringar ska slås av för att det berörda rummet ska bli strömlöst. Säkringarna är antingen av gammaldags typ, de så kallade smältpropparna som skruvas ut motsols, eller så är dessa utbytta mot modernare vippsäkringar. Dessa ska bara tippas nedåt för att strömmen ska brytas.

elcentral

Står det inget på elcentralen om vilken säkring som berör vilka rum, så får du pröva dig fram. Ha lampan tänd i rummet där du vill bryta strömmen. Slå sedan av en säkring i taget tills lampan slocknar. Sätt på de andra säkringarna och låt strömmen vara avslagen i det berörda rummet.

Att jobba med strömmen på

Oftast påverkar en säkring flera rum i lägenheten. Om säkringen även styr strömmen i till exempel köket, kan man så klart inte ha strömmen avstängd en längre tid. Det finns en lösning för detta, men det kräver dock att du vet vad du gör, och helst ska du låta en elektriker hjälpa dig. Med hjälp av en så kallad toppklämma kan man isolera de ledningar som sticker ut från eluttag utan att riskera att få en stöt. Det är dock viktigt att toppklämman fästs på ett korrekt sätt så att den inte riskerar att trilla av om du kommer åt den. Låt därför en elektriker hjälpa dig att fästa toppklämmor på ledningarna om du behöver arbeta en längre tid med målningen och inte vill eller kan bryta strömmen.

Behöver man inte ha tänt för att kunna måla?

Det är aldrig bra att måla i elektriskt ljus, utan du bör alltid måla när solen är uppe och väggarna syns i naturligt ljus. Målar du på vintern kan det dock vara svårt att hinna med att måla de få timmar det är ljust. Lösningen kan då istället vara att ta in en lampa och dra ström till den från ett annat rum. Se dock till att du använder en lampa som ger ett så ”naturligt” ljus som möjligt, annars kan det bli svårt för dig att se hur bra du egentligen målat. I dagsljus syns det tydligare om man har missat något område vid den andra eller tredje strykningen.

 

Vi är experter på måleri och relaterade byggtjänster!1 Jun 2018