Målare Stockholm logotyp

Målare Stockholm

Vad drömmer du om att få fixat? | 08-121 464 00

Våtrumsmålning

Ett enkelt sätt att piffa upp sitt badrum utan att göra en total makeover är att helt enkelt måla det. Det går utmärkt att måla i badrum, men det ställer dock helt andra krav på hur man går till väga en vanlig målning. För att måla i ett badrum krävs att man förhåller sig till de krav som finns uppställda MVK, måleribranschens våtrumskontroll. Vill man vara helt säker på att målningen blir korrekt utförd bör man anlita en målare certifierad enligt MVK. På så sätt garantera du att tätskiktet förblir intakt och får dessutom ett intyg på att ditt badrum är målat enligt MVK.

VT eller VA?

När det kommer till våtrumsmålning finns det två system som man använder sig av, beroende på hur mycket väggarna kommer att utses för vatten. Det första systemet är VT, eller Vattentätt ytskikt. Detta innebär att ytskiktet tål att sköljas med vatten regelbundet, till exempel från en dusch eller från plaskande barn i ett badkar. Tumregeln brukar vara att VT krävs inom en meters avstånd från duschen. Denna zon kallas våtzon 1.

Det andra systemet har namnet VA, som står för Vattenavvisande ytskikt. Detta ytskikt ska klara av lite stänk dåd och då och passar därför i resten av badrummet eller i ett kök, dessa ytor kallas våtrumszon 2.

Rätt val av färg och material

Den som målar ett våtrum måste använda sig av rätt material och färg och veta hur han går till väga för att ytskiktet ska bli så tätt som möjligt. Glasfiberväv måste appliceras med korrekta genomföringar för rör och kranar, och speciell färg måste användas. Det här är kunskaper man kan hitta på nätet, men utan gedigen kunskap och erfarenhet är det betydligt svårare än man tror att få rätt om man inte har tidigare erfarenhet eller utbildning.

De flesta stora färgtillverkare har speciella våtrumsfärger. Det framgår alltid p åburken om färgen är godkänd enligt MVK.

Certifikat

Ska du anlita en målare för din våtrumsmålning bör du alltid se till att han är certifierad enligt MVK. Detta innebär at han är auktoriserad för våtrumsmålning efter att han gått igenom MVK:s utbildningsprogram, samt klarat examination. Våtrum är känsliga miljöer och som bostadsägare är det skönt att veta att man inte löper risk för fuktskador. Likaledes är det skönt för köparen när du säljer bostaden att veta att våtrumsarbetet är korrekt utfört av behörig fackman. Att kunna visa upp ett MVK-intyg höjer värdet på din bostad ordentligt.


Vi är experter på måleri och relaterade byggtjänster!
9 Feb 2018