Målare Stockholm logotyp

Målare Stockholm

Vad drömmer du om att få fixat? | 08-121 464 00

Traditionella fasadfärger i Stockholm

Stockholms fasader är något alldeles extra, det är det inte bara vi lokalpatrioter som tycker. Även hos utländska besökare väcker Stockholms varierade och ofta färgstarka fasader intresse och beundran. Faktum är att Stockholms många kalkputsade och kalkfärgade fasader, som fortfarande underhålls, är unika i världen med sin mängd och mångfald.

”Man försöker att i så stor utsträckning som möjligt behålla de gamla fasadfärgerna, och vid nyare renoveringar gör man alltid en undersökning för att om möjligt kunna återställa fasaden till sin ursprungliga färg. Detta görs inte bara på flerbostadshus utan också på mer exklusiva byggnader, som till exempel Stockholms Slott”

Det är alltså kalkfärg på puts som varit den dominerande fasadfärgen i Stockholm, och det ända sedan medeltiden. Även om många hus målats om sedan dess har man, förutom några decennier i mitten på förra århundradet, försökt att i så stor utsträckning som möjligt behålla de gamla fasadfärgerna, och vid nyare renoveringar gör man alltid en undersökning för att om möjligt kunna återställa fasaden till sin ursprungliga färg. Detta görs inte bara på flerbostadshus utan också på mer exklusiva byggnader, som till exempel Stockholms Slott vars fasad just nu håller på att renoveras.

Tillgång på pigment styrde färgvalen

När man ska måla på kalkputs måste man använda sig av kalkäkta pigment. Det var den förutsättning som arkitekterna som började sätta färg på Stockholm från 1600-talet och framåt hade att förhålla sig till. Kalkäkta pigment är till exempel jordfärger som ockra, umbra, och terra som importerades från Italien och Frankrike, men också inhemska pigment som kimrök (sot), järnoxid och järnvitriol.

En stad i gult

Framför allt är det gul ockra som kommit att spela en avgörande roll i Stockholms färgsättning. Ockra importerades till Sverige i mängder eftersom det var billigt, och beroende på nyans fick de namn som guldockra, ljusockra och mörkockra.

Det var stadsarkitekten Nicodemus Tessin d.y. som efter en resa till Frankrike ville att husen i huvudstaden skulle efterlikna de gula sandstenshus som han sett där. Han fick kungen att skicka ut ett brev där han uppmanade Stockholms invånare att måla sina hus gula. Det här var precis i slutet av 1600-talet, men än idag är Stockholm en stad som mestadels går i olika nyanser av gult, något som blir tydligt om man tittar efter noga på en stadsvandring.

Med åren har färgvalen skiftat

Genom årtiondena växlade modet med färger, och därför har Stockholm ett rikt och varierat utbud av färger, från blekgult via rödbrunt till koboltblått och kromoxidgrönt, även om det gula överväger.

husfasader i stockholm

Tillsammans med de röda och svarta plåttaken skapar det ett fantastiskt helhetsintryck, och när man väl börjat iaktta och intresseras sig för fasader och tak i Stockholm är det svårt att sluta.

Mindre nogräknat på sextiotalet

Generellt har man också varit bra på att vid renoveringar och ommålningar försöka återskapa originalskicket på fasaderna. Förutom några decennier från femtiotalet och framåt, då man plötsligt började måla helt andra färger på husen. Man använde till och plastfärger vid vissa renoveringar. Idag försöker man alltid att återställa fasaderna till ursprungligt skick vid renovering och ommålning.

Bygglov för att ändra fasadfärg i Stockholm

Idag skyddas fasaderna i Stockholm, både på flerfamiljshus och villor, av detaljplaner och det krävs alltid bygglov för att ändra färgen på sin fasad. Det är viktigt att färgerna inte avviker för mycket från området i stort, och vissa hus får man helt enkelt inte måla om, eftersom de är kulturskyddade. Vid större renoveringar kopplar man oftast in Stadsmuseet och i vissa fall, framför allt när det gäller fasadfärger på nybyggen, så konsulteras Skönhetsrådet, som gör en bedömning om huruvida den tänkta fasadfärgen passar in i omgivningarna.

Om du vill måla om din villa behöver du dock i regel inte oroa dig för att Skönhetsrådet ska klampa in och ge ett utlåtande, utan det sköts normalt av byggnadsnämnden, som avgör om den nya fasadfärgen passar in i detaljplanen.

 

Vi är experter på måleri och relaterade byggtjänster!

 

11 Jun 2019