Målare Stockholm logotyp

Målare Stockholm

Vad drömmer du om att få fixat? | 08-121 464 00

Puts eller målad träfasad | Fasadmålning Stockholm

Vad fungerar bäst av målad träfasad eller en fasad av puts?

Fasaden fyller en viktig funktion för ditt hus utöver att det är den som är det första man ser som besökare. Upplevelsen av ett hus bestäms till stor del av hur fasaden ser ut - färg, material, slitage och så vidare - och det finns definitivt ett värde i att försöka hålla fasaden i gott skick då det, ack så viktiga, första intrycket av ditt hus ofta baseras just på i vilket skick din husfasad håller.

Men, fasaden fungerar som det yttersta skyddet för hela huskonstruktionen och är att jämföra med exempelvis en regnjacka. Det regnar, det snöar, det blåser, det sker stora väderomslag och allt detta pareras av fasaden (och, naturligtvis, taket). Valet av fasad är således viktigt även sett ur en mer funktionell aspekt; det är inte bara den rent estetiska delen som man bör ha i åtanke.

En träfasad bör målas om ungefär var sjunde år och putsad fasad håller i drygt femti år. Kontakta oss om du är i behov av fasadmålning i Stockholm!


Genomgång av puts och målad träfasad

Vi tänkte titta lite närmare på två stycken olika fasader och vad respektive sådan har för för- och nackdelar, vilket underhåll de kräver, vilka kulörer som är möjliga att välja samt vad som finns att tänka på i övrigt. Fasaderna i fråga handlar om puts och om en målad träfasad och enklast blir om vi radar upp dessa var för sig och går igenom dem på det sättet.

Putsad fasad:

Vad är fasadputs?

Puts är samlingsnamn för en grov -eller slät beläggning av klak-cementputs, cementbruk eller kalkbruk. Samtliga dessa används frekvent som fasadputs i Sverige.

Vilka fördelar finns?

Det finns få fasader som slår puts på fingrarna då det handlar om det rent estetiska. En putsad fasad är, helt enkelt, vacker och tidlös i sin utstrålning. Du kan dessutom välja puts i väldigt många kulörer - men om du ska måla så rekommenderas det att arbetet utförs av en fackman. Detsamma gäller puts i stort; det ska alltid sättas på plats av en kunnig, erfaren fackman. Mindre reparationer kan du genomföra på egen hand. Puts är, i stort sett, underhållsfritt - även om det då och då kan behövas en tvätt. Särskilt om du valt en ljusare kulör.

Vilka nackdelar finns med puts?

Som sagt; putsning måste göras av en fackman. Puts är dessutom ganska fuktkänsligt; bor du längs exempelvis kusten så kan den fuktiga luften där göra att putsen spricker. En annan nackdel är att det är lite dyrare än en målad träfasad.

Hur länge håller puts?

Du kan - förutsatt att putsning skett av en fackman och att du tvättat fasaden med jämna mellanrum - räkna med att putsen håller i ungefär 50 år.

puts eller målad fasad

Målad träfasad:

Vad är träfasad?

Som det låter så är det en fasad av trä - vanligen av lärk, gran eller av kärnfuru. det vanligaste valet i Sverige som gör huset varmt och levande.

Vilka fördelar finns?

Fördelarna är många med en målad träfasad.

  • Du själv kan på många sätt sköta underhållet utan någon fackman. Du kan tvätta och måla om vid behov.

  • Du har dessutom en stor valfrihet gällande färger - det går att ändra huset precis som du vill.

  • Rätt byggmetod och rätt sorts underhåll kan göra att din fasad håller i flera hundra år.

  • Det är lätt att reparera, det är lätt att korrigera mindre fel och dessutom så är det väldigt miljövänligt.

Nackdelar?

Den stora nackdelen handlar just om underhållet. En målad träfasad kräver ganska regelbundet underhåll och du får vara beredd på att lägga ganska många timmar på detta varje år.

Hur ofta ska man måla om?

Ungefär vart sjunde år kan det behövas en ny strykning.

Vi är experter på måleri och relaterade byggtjänster!1 Jun 2023