Målare Stockholm logotyp

Målare Stockholm

Vad drömmer du om att få fixat? | 08-121 464 00

Måla trapphus - vad är viktigt att tänka på

Så målar du trapphus

Trapphuset är väldigt viktigt sett till trivseln i en fastighet. Håller man sitt trapphus i ett gott skick så får man också en mer trivsam stämning bland medlemmarna i exempelvis en BRF. Detsamma gäller gäster - en förstagångsbesökare i er fastighet kommer att grunda mycket av sitt intryck på hur det ser ut i trapphuset. Det enklaste sättet att ge ett bättre välkomnande är att använda sig av professionell och regelbunden städning - något som de flesta BRF:er har.

Ett tips här är att man utökar denna trappstädning under höst och vinter då slitaget är som värst i och med att all smuts som fastnat under skorna dras in. Mattor kan också vara en god idé för att skydda golvet - men då bör man se till att hålla en regelbunden mattvätt då mattorna, av ovan nämnda skäl, blir väldigt smutsiga.

Kontakta oss om du är intresserad av en kostnadsfri offert på trapphusmålning!


nymålat trapphus

De är de enkla vägarna till ett mer inbjudande trapphus - men ibland så krävs det större ingrepp för förändring; något som - i vår verksamhet - innebär en ommålning. Att måla ett trapphus är lite mer speciellt än vanliga målerijobb. Dels så handlar det ofta om äldre fastigheter där det krävs en extrem noggrannhet och dels också rätt skydd över golv, räcken och andra detaljer. Dels så är ett trapphus även en livlig plats sett till de boende i fastighetens rörelse. Vi jobbar alltid efter devisen om att verka utan att synas då vi målar om ett trapphus.

Upphandling, arbete och besiktning

Det första steget gäller dock själva upphandlingen där vi - och andra målarfirmor - lämnar offerter till er BRF och där ni sedan fattar ett beslut om vilken ni vill gå vidare med. Här kan det vara lockande att välja målarfirma utifrån priset, men vårt råd är att man tänker lite längre.

Att se över referenser och tidigare jobb med målning av trapphus är, enligt oss, mer avgörande än att offerten är några tusenlappar billigare. Att måla ett trapphus är speciellt och kräver erfarenhet kring hur de olika materialen ska behandlas, vilken ålder fastigheten har samt vilka kulörer som ska väljas.

Just kulörerna är viktiga. I en äldre fastighet så vill - eller får - man kanske inte göra några större förändringar gällande färg och där måste man pricka rätt i färgsättningen. Att ha god vana av detta är nästan ett måste. Jobbet i sig handlar ofta om anpassa tekniken efter material samt yta. I många fall så är penseln det bästa alternativet, i andra kan en roller fungera medan det i ett tredje trapphus kan handla om att måla med hjälp av svamp.

I många fall kan det dessutom handla om rent finlir där dekorationsmålning ska utföras och/eller där många detaljer måste fyllas i. Utmanande och väldigt roligt!

Efter avslutat jobb så är det viktigt att arbetet besiktigas och gås igenom. Skulle någonting vara oklart eller där missnöje finns så är vi naturligtvis villiga att korrigera det som eventuellt är störande.

Man ska veta att ett korrekt utfört måleri i trapphuset inte enbart är till gagn för trivseln. Det höjer även värdet på hela fastigheten. De extra kronor det kostar initialt att anlita en skicklig målarfirma kan i slutändan bli extremt värdefulla.

Hur ofta ska ett trapphus målas och vad gäller för skötsel?

Hur ofta ett trapphus behöver målas om är omöjligt att svara på. Allt beror på hur slitaget ser ut, vilken färg som använts, vilket material väggarna är byggda av samt hur man sköter om trapphuset i fråga. Genom regelbundet underhåll så får man dock längre livslängd och slipper måla om så ofta.

Vi skulle säga att ni som BRF tjänar på att, med jämna mellanrum, anlita en målarfirma för att tvätta väggarna och för att reparerar mindre blessyrer som kan ha uppstått.

 

 

 

Vi är experter på måleri och relaterade byggtjänster!11 Dec 2017