Målare Stockholm logotyp

Målare Stockholm

Vad drömmer du om att få fixat? | 08-121 464 00

Brandskyddsfärg | Så fungerar det

För brandklassade material som väggar och tak i en byggnad, och för bärande konstruktioner som pelare och balkar, kan man använda specialtillverkade brandskyddsfärger, som vid hetta sväller upp och bildar ett poröst, värmeisolerande skikt som skyddar träet eller stålet och även bakomliggande material. Använder man brandskyddsfärg i en byggnad kan man kraftigt förlänga tiden för utrymning och släckningsarbete.

”Den som ska måla med brandskyddsfärg bör vara noggrann med vilka produkter som används, hur de ska användas och vilka produkter de ska användas tillsammans med”

Det är vanligt att offentliga byggnader, som har höga krav på brandskydd, målas med brandskyddsfärg. Det gäller både industrier och lokaler som bibliotek, vårdboenden, sjukhus osv. Dessa byggnader har ofta bärande konstruktioner i stål, som kan skyddas med hjälp av brandskyddsmålning.

Men det är inte heller ovanligt att utrymmen som vindar och källare i bostadshus målas med brandskyddsfärg. Den som ska måla med brandskyddsfärg bör dock vara noggrann med vilka produkter som används, hur de ska användas och vilka produkter de ska användas tillsammans med. Brandskyddsfärg säljs i regel i system, där det är viktigt att man håller sig till produkter inom samma system för att ett fullgott brandskydd ska kunna uppnås.

Brandskydd för trä och stål

Det finns brandskyddsfärger för både trä och stål, och det gäller att man väljer rätt sorts färg. Färgen skyddar inte bara materialet, utan även bakomliggande material. Brandskyddsfärg innehåller ämnen som gör att den vid värme expanderar ungefär 30 mm och utvecklar ett värmeisolerande skikt som står emot värme och brandutveckling och hindrar att materialet avger brandfarliga gaser som snabbar på brandförloppet. Detta ger gott om tid för utrymning och brandbekämpning. Skulle branden fortsätta länge i ett trähus kommer träets ytskikt att förkolna utan att antändas, vilket skapar ytterligare skydd.

Genom att applicera brandskyddsfärg på bärande konstruktioner av stål i en byggnad kan man säkerställa att byggnaden står säkert även vid en längre brand, eftersom stål annars är känsligt för hög värme från kringliggande material. Stål kan antingen målas direkt med brandskyddsfärg, eller isoleras med brandskivor målade med brandskyddsfärg. Vilket system man väljer beror på typen av byggnad och omständigheterna. En expert på brandskyddsmålning bör alltid tillfrågas om lämpligt system tidigt i byggprocessen.

Använd alltid färg inom samma system

Om du planerar att måla ytor i din bostad med brandskyddsfärg, till exempel vindsvåningen, bör du alltid först konsultera en expert på brandskyddsmålning eller en professionell målare, för att få tips på rätt produkter. Det är också mycket viktigt att du använder dig av produkter som är tänkta att användas tillsammans, annars kan brandskyddet bli utan effekt.

Vanligtvis kan en brandskyddsfärg målas över med en vanlig färg, för att uppnå önskad nyans och finish, men det är då som sagt viktigt att den färg du använder är tänkt att användas tillsammans med brandskyddsfärgen.

Läs på om brandklasser och brandskydd

Vill du lära dig mer om brandklasser och brandskydd i privathus och offentliga byggnader, rekommenderar vi att du läser igenom Boverkets Byggregler för brandskydd. Där ges en bra översikt av vad man bör tänka på vad gäller brandskydd i såväl privatbostäder som offentliga byggnader.

skyddskläder vid applicering av brandskyddsfärg

Hälsoaspekter på brandskyddsfärg

De produkter som används vid brandskyddsmålning och säljs i Sverige uppfyller de allmänna kraven på hälsa och miljö. Dock bör man använda ansiktsskydd och i vissa fall även skyddskläder när man arbetar med all typ av färg inomhus där bra ventilation saknas, och det gäller även brandskyddsfärg.

 

Vi är experter på måleri och relaterade byggtjänster!14 Sep 2018