Målare Stockholm logotyp

Målare Stockholm

Vad drömmer du om att få fixat? | 08-121 464 00

Asfaltsmålning på skolgård eller parkeringsplats

Med tydliga och hållfasta linjer skapas goda förutsättningar för struktur och ordning – eller lek. Läs vidare i denna artikel som tar upp asfaltsmålning på skolgård eller parkeringsplats.

Så går det till – Parkeringsplats

Målet med asfaltsmålning på parkeringsplatsen är att skapa ”ordning och reda”. Detta genom ett tydligt trafikflöde och därefter strukturerade parkeringsplatser som skapar möjlighet till framkomlighet.

För butiker kan tydlig parkeringsstruktur vara A och O för att öka antalet kunder. En orsak till att kunder inte tar sig till specifika butiker är i vissa fall dålig kommunikation och parkeringsmöjlighet. Så här går arbetet till:

  1. Mäta och skapa effektiv yta

Första steget är att mäta ytan, se på behoven och skapa en skiss över olika alternativ. Är målet enbart att så många som möjligt ska kunna parkera eller behöver en tydlig trafiksituation skapas? Finns behovet av pilar som påvisar åkriktning och andra markeringar i marken? Klassiska parkeringsrutor har standardmått som bör följas men mycket annat är flexibelt.

Beroende på hur parkeringarna planeras kan antalet bilar som får plats variera kraftigt. Dessutom bör behov för lastbilar eller andra långa ekipage eventuellt planeras in.

  1. Förmarkering

Utifrån den ritning som skapas genomförs först förmarkeringar. Tunnare linjer som ritas ut och som markerar var målningen sedan ska ske. I vissa fall önskas rutorna markeras med siffror vilket exempelvis sker vid förhyrda parkeringsplatser.

  1. Asfaltsmålning

De maskiner som används vid asfaltsmålning kan ställas in för att skapa exakt raka linjer. Därmed skapas den struktur som behöver finnas för att parkerings funktion ska uppnås till fullo. I likhet med andra målningar sker detta på tider som inte påverkar verksamheten. I vissa fall kan detta innebära målning mitt i natten. Detta exempelvis vid logistikparker som är öppna dygnet runt.

asfaltsmålning på skolgård


Så går det till – Skolgård

Det som främst skiljer asfaltsmålning på skolgård mot målning på parkeringsplats är kreativiteten. De företag som erbjuder dessa målningar har ett flertal mallar på vanligt beställda mönster men alla skolgårdar har sina unika förutsättningar. Det kan gälla hagar, fotbollsplaner, kvadrater och linjer vid en basketplan.

  1. Kundens önskemål med egen ritning

När asfaltsmålning sker vid förskolor och skolor har ofta en arbetsgrupp först tagit fram vad man vill att ska vara uppmålat på marken. Vissa skolor låter barnen vara med i denna process och komma med olika förslag både gällande utformning, färger och former.

Företaget som utför målningen utgår från skisserna och kan i vissa fall behöva göra egna tydligare ritningar så att måtten tydligt framgår och exakt var på skolgården som målningen ska ske.

  1. Gammal asfaltsmålning tas bort eller förbättras

Första steget är att företaget antingen skrapar bort gamla markeringar alternativt fyller i dessa så de får en tydligare struktur.

  1. Målning sker så att det inte stör daglig verksamhet

En förskola kan omöjligtvis hålla stängt på grund av att maskiner ska kunna köras in på gården och asfaltsmålning ska kunna genomföras. Företagen möter detta behov genom att erbjuda målning på tider då inte den dagliga verksamheten störs. Vanligtvis sker det senare på eftermiddag/kväll eftersom arbetet då kan utföras i lugn och ro utan att de blir störda.

 

Vi är experter på måleri och relaterade byggtjänster!

 

4 Mar 2020