Målare Stockholm logotyp

Målare Stockholm

Vad drömmer du om att få fixat? | 08-121 464 00

Målare i skärgården

Stockholms skärgård är en fantastisk plats – eller, vi kanske ska snarare ska säga platser. I generationer har människor trotsat elementen och bosatt sig här ute, för att leva ett fritt liv långt från stan och försörja sig på det som naturen ger. Skärgården är vacker, på ett avskalat och härjat sätt. Väder och vind har format miljön, och även människan de senaste århundradena.

”Med tanke på vad husen i skärgården måste ta emot vad gäller blåst, regn och snö, var det viktigt att skydda dem med tålig färg”

I dag finns tusentals byggnader i Stockholms skärgård, bostadshus, ekonomihus, fiskebodar osv. Husen är ofta byggda på ett snarlikt sätt, med en stil som sneglade tillbaka på traditionell svensk landsbygdsarkitektur. Med tanke på vad husen i skärgården måste ta emot vad gäller blåst, regn och snö, var det viktigt att skydda dem med tålig färg. De är oftast målade i slamfärger, som till exempel Falu rödfärg.

Senare typer av byggnader

Runt förra sekelskiftet fick överklassen upp ögonen för den vindpinade skärgården och började uppföra de stora sommarvillorna, grosshandlarvillor i folkmun, som storögda skärgårdsresenärer än idag kan beundra när de far förbi med skärgårdstrafiken. Dessa hus användes som sommarviste för rika Stockholmsfamiljer, inklusive tjänstefolk, när de ville fly den stökiga och illaluktande storstaden under den varma årstiden och kännetecknas förutom sin storlek av enorma mängder snickarglädje och gigantiska inglasade verandor. Även dessa villor målades i tåliga färger som slamfärg eller alkydoljefärg, dock i ljusare kulörer som gult, grönt och vitt.

lyxigt boende i Stockholms skärgård

Skärgården fortsatte att bebyggas under hela 1900-talet, tills man började tala om en överbebyggnad. Det ansågs vara alltför lätt att få bygglov på strandtomter och många befarade att skärgårdens särprägel skulle gå förlorad. Idag är det oerhört svårt att få bygglov i skärgården, men det händer. De nyare husen som uppförs är såklart av modernare snitt, men det är också viktigt ur bygglovssynpunkt att de smälter in i både den naturliga och den bebyggda miljön på ett bra sätt.

Vilka färger kan man använda idag?

Vilken färg man väljer är i slutändan upp till en själv, men vill man följa skärgårdsstiftelsens byggnadsvårdsmål, bör man hålla sig till traditionella färger som Falu Rödfärg. I hårdare miljöer i ytterskärgården är också rödtjära ett gott alternativ. Enligt skärgårdsstiftelsen bör den typiska skärgårdsfasaden vara målad i Falu rödfärg och snickerierna ska vara målade med vit linoljefärg, eventuellt alkydoljefärg. Dörrar målas i en avvikande kulör, vanligtvis grön.

Detta gäller dock främst för ommålning av befintlig, kulturhistorisk bebyggelse. Till ett modernt hus kan det vara bättre att använda en modern färg, anpassad för att stå emot hårda väderförhållande. Flera färgtillverkare har akrylatfärger som är framtagna för extra hållbarhet. Att du målar med akrylatfärg är dock ingenting du ska skryta om inför skärgårdsstiftelsen.

Tänk på balansen

Som alltid med målning gäller det att anpassa målningen till husets karaktär och omgivande natur och bebyggelse. Har du ett litet traditionellt sommarhus med vita knutar ska du hålla dig till det vid en ommålning och använda samma typ av färg. Har du låtit uppföra ett nytt hus kan du istället välja en modernare färg som du vet kommer att hålla länge. Var dock noga med att tänka på färgval och miljöpåverkan. Skärgården är en känslig miljö, både ur ett ekologiskt och ett kulturhistoriskt perspektiv.

 

Vi är experter på måleri och relaterade byggtjänster!12 Mar 2018